dilluns, 18 de març del 2013

"La lectura al centre", de Gemma Lluch"... la finalitat de la lectura és sempre una educació crítica 
per aconseguir un ciutadà responsable amb les decisions que pren".
(Gemma Lluch) 


La importància de la lectura en l’àmbit educatiu és inqüestionable, però ara que la llei demana als centres escolars que desenvolupin un Pla de Foment de la Lectura de Centre, ha esdevingut clau en la tasca dels ensenyants. Sovint, però, es generen dubtes a l’hora d’escometre’n l’elaboració. Com dissenyem un PLC? Com l’acompanyem? Com l’avaluem? Com unim la lectura i l’escriptura més enllà de les tasques escolars?

La lectura al centre, de Gemma Lluch, que acaba de publicar Edicions Bromera a la nova col.lecció “Bromera Didàctiques”, és un manual que ofereix les pautes per a redactar el Pla lector del centre educatiu, parant molta atenció, a més, a Internet i als ordinadors com a eines i suports a través dels quals es fomenta la lectura.

Gemma Lluch, professora de la Universitat de València i experta en Literatura Infantil i Juvenil es proposa, amb aquest volum, proporcionar recursos, idees i estratègies al professorat sobre temes variats destinats a millorar la seva activitat quotidiana a l’aula.

El llibre consta de tres parts i un apèndix. L’apèndix contempla un sucós apartat de materials per als pares. Gemma Lluch els recorda –cosa que sovint aquests sembla que obliden- que tenir fills lectors és un valor i que, per tant, val la pena dedicar esforços per corresponsabilitzar-se en el procés lector dels fills. No és, per tant, només feina de l’escola.

Aquesta, l’escola, ja té prou feina amb les funcions exposades en els tres primers capítols: en la construcció del Pla de lectura al centre i del seu seguiment i avaluació; de tot el procés de creació de lectors i de totes les possibilitats que tenen els nostres nois i noies de llegir i escriure en els diversos suports i circuits.

Gemma Lluch no oblida que l'hàbit de la lectura s'entén com a instrument essencial per a l'aprenentatge de la resta de les àrees: la lectura constitueix un factor primordial per al desenvolupament de les competències bàsiques. Però també que la promoció de la lectura significa interpretar i utilitzar la lectura i l'escriptura com a font de plaer, d'enriquiment personal i de coneixement del món. La finalitat de la lectura, doncs, és sempre una educació crítica per aconseguir un ciutadà responsable amb les decisions que pren. Per tot plegat crec que La lectura al centre és un manual útil i oportú que caldrà, sens dubte, tenir molt en compte.

La lectura de la premsa hauria de ser una pràctica constant 
en totes les assignatures del centre... Entre altres objectius: ... 
llegir premsa per a la formació cívica i la cultura 
democràtica dels adolescents.
(Gemma Lluch) 

Josep Maria Aloy

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada